Cvrčovice

29.12.2021

Územní studie Cvrčovice lokalita ploch P1.1 a P1.2

 Dne 8.12.2021 byla předána územní studie, řešící plochy P1.1 a P1.2 dle změny č,. 1 ÚP Cvrčovice. Územní studie

Číst více

22.12.2021

Úplné znění ÚP Cvrčovice po změně č. 1

Dne 22.12.2021 nabyla účinnosti změna č. 1 územního plánu Cvrčovice. Usnesení zastupitelstva obce Cvrčovice o vydání změny č. 1. Textová část Výkres...

Číst více

25.9.2014

Územní plán Cvrčovice

Zastupitelstvo Obce Cvrčovice, příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební...

Číst více