Pohořelice

18.12.2023

Územní studie “Výrobně-logistický areál GARRIBBA” Pohořelice

Řešení územní studie v lokalitě plochy Z20 VS a Z17 VS na ulici Brněnská v Pohořelicích.

Číst více

31.7.2023

Změna č. 2 ÚP Pohořelice

Zastupitelstvo města Pohořelice vydalo dne 28.06.2023 změnu č. 2 územního plánu Pohořelice, která dne 29.07.2023 nabyla účinnosti. Dokumentace změny č....

Číst více

16.5.2023

Územní studie “Logistický areál Garribba, Pohořelice”

Dne 12.04.2023 vzalo zastupitelstvo města Pohořelice na vědomí řešení územní studie. Územní studie

Číst více

27.5.2022

Územní studie plochy Z15

Územní studie pro zástavbu plochy Z15 na ulici Brněnská v Pohořelicích. Územní studie

Číst více

23.7.2021

Úplné znění ÚP Pohořelice po změně č. 1

Dne 22.07.2021 nabyla účinnosti změna č. 1 územního plánu Pohořelice, včetně úplného znění po změně č. 1. Změna č. 1 územního plánu Pohořelice...

Číst více

1.9.2020

Územní studie zástavby na ulici Znojemská

V 06/2020 byla pořízena územní studie: “PLOCHY Z88 OV, Z89 OV, Z43 BX A Z44 BXv k.ú. POHOŘELICE NAD JIHLAVOU“, řešící zástavby jižní části...

Číst více

1.7.2020

Územní studie na využití pozemku na p.č.407/1 a 407/2 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou

Územní studie řešící možné využití území mezi ulicí Znojemská a Šumickým potokem. Územní studie (velikost 10MB)

Číst více

1.7.2020

Územní studie plochy Z88 OV, Z89 OV, Z43 BX A Z44 BX

Územní studie řešící území mezi ulicí Znojemská a jižním obchvatem města – silnice I/53 Znojmo – Pohořelice. Územní studie (velikost...

Číst více

15.2.2020

Územní plán Pohořelice

Dne 14.02.2020 nabyl účinnosti nový Územní plán Pohořelice. Textová část – výrok Hlavní výkres Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná...

Číst více

3.6.2015

ÚS Polní III. etapa – změna č.3

Územní studie lokality pro rodinné domy Pohořelice – Polní III.etapa, změna č.3 Textová část Výkres regulativů 

Číst více