Vranovice

20.7.2022

Změna č. 1 ÚP Vranovice – vydaná

Dne 23.06.2022 vydalo zastupitelstvo obce Vranovice změnu č. 1 ÚP Vranovice, která nabyla účinnosti dne 15.07.2022. Opatření obecné povahy – text Výkres...

Číst více

15.7.2022

Úplné znění ÚP Vranovice po změně č. 1 a 2

Dne 15.07.2022 nabyla účinnosti změna č. 1 a dne 02.04.2022 změna č. 2 ÚP Vranovice. Textová část Výkres základního členění území Hlavní výkres...

Číst více

4.4.2022

Změna č. 2 ÚP Vranovice – vydaná

Dne 24.02.2022 vydalo zastupitelstvo obce Vranovice změnu č. 2 ÚP Vranovice, která nabyla účinnosti dne 02.04.2022. Opatření obecné povahy Srovnávací text...

Číst více

6.12.2018

Územní studie Vranovice lokalita Sokolská

Územní studie Vranovice lokalita Sokolská v plochách BR, SO a UZ72 Textová část Širší vztahy Hlavní výkres Zásobování vodou a odkanalizování Energetika...

Číst více

17.9.2014

Územní plán Vranovice

Zastupitelstvo Obce Vranovice, příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební...

Číst více