Pasohlávky

27.3.2023

Úplné znění ÚP Pasohlávky po změně č. 4

Dne 2.2.2023 vydalo zastupitelstvo obce Pasohlávky změnu č. 4 Územního plánu Pasohlávky, která nabyla účinnosti dne 21.2.2023. Textová část Výkres...

Číst více

27.1.2023

Územní studie plochy Z40 v k. ú. Pasohlávky, aktualizace 09/2022

Dne 19.9.2022 přijalo zastupitelstvo obce Pasohlávky aktualizaci 09/2022 územní studie v ploše Z40a, Z40b dle ÚP Pasohlávky.

Číst více

29.11.2022

Územní studie plochy Z43 v k. ú. Mušov

Dne 12.09.2022 vzalo zastupitelstvo obce Pasohlávky na vědomí územní studii plochy Z43 v k. ú. Mušov, kterou zpracovala společnost LIVINGSTAV s.r.o., Brno.

Číst více

23.11.2021

Územní studie plochy Z42 v k. ú. Mušov

 Dne 25.10.2021 přijalo zastupitelstvo obce Pasohlávky Územní studii plochy Z42 v k.ú. Mušov. Textová část Hlavní výkres Regulační výkres

Číst více

4.5.2021

Územní studie plochy Z40a, Z40b – aktualizace 2021

Aktualizace územní studie „Plochy Z40a a Z40b v k.ú. Pasohlávky“ (dále pouze „územní studie“) je zpracována v souladu s požadavkem Územního plánu...

Číst více

22.1.2021

Úplné znění ÚP Pasohlávky po změně č. 3

 Dne 21.10.2020 vydalo zastupitelstvo obce Pasohlávky změnu č. 3 Územního plánu Pasohlávky, která nabyla účinnosti dne 24.11.2020.

Číst více

30.6.2020

Územní studie Pasohlávky – lokalita “Poloostrov”

Dne 29.06.2020 byla obcí Pasohlávky předána aktualizovaná územní studie pro lokalitu Poloostrov, plochy Z19, Z41 a Z30, v k. ú. Pasohlávky a Mušov. Tato...

Číst více

5.12.2019

Úplné znění ÚP Pasohlávky po změně č. 2

Textová část – výrok Výkres základního členění území Hlavní výkres Výkres technické infrastruktury – zásobování vodou a odkanalizování...

Číst více

5.12.2019

Územní studie plochy Z33 Pasohlávky

Územní studie řešící podmínky pro výstavbu v lokalitě Z33 v k. ú. Mušov – obec Pasohlávky, aktualizovaná v roce 2021 Textová část Urbanistická...

Číst více

5.12.2019

Územní studie Pasohlávky – lokalita Broskvový sad

Textová část Urbanistická koncepce Regulativy území Dopravní infrastruktura Technická infrastruktura 3D model

Číst více

3.7.2015

Územní plán Pasohlávky

Zastupitelstvo Obce Pasohlávky, příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební...

Číst více