Loděnice

3.8.2022

Úplné znění ÚP Loděnice po změně č. 1

Dne 29.07.2022 nabyla účinnosti změna č. 1 územního plánu Loděnice.

Číst více

3.8.2022

Změna č. 1 ÚP Loděnice – vydaná

Dne 29.07.2022 nabyla účinnosti změna č. 1 územního plánu Loděnice.

Číst více

4.4.2014

Územní plán Loděnice

Zastupitelstvo Obce Loděnice, příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební...

Číst více