Branišovice

2.8.2022

Změna č. 2 ÚP Branišovice – vydaná

Dne 26.07.2022 nabyla účinnosti změna č. 2 Územního plánu Branišovice. Textová část Textová část odůvodnění Srovnávací text s vyznačením změn...

Číst více

2.8.2022

Úplné znění ÚP Branišovice po změně č. 2

Dne 26.07.2022 nabyla účinnosti změna č. 2 Územního plánu Branišovice. Textová část Výkres základního členění území Hlavní výkres Výkres veřejně...

Číst více

18.12.2019

Úplné znění ÚP Branišovice po změně č. 1

Dne 27.11.2019 nabyla účinnosti změna č. 1 ÚP Branišovice. Textová část Výkres základního členění území Hlavní výkres Výkres veřejně prospěšných...

Číst více

5.4.2011

ÚP Branišovice

Dne 8.2.2011 schválilo zastupitelstvo obce Branišovice nový ÚP Branišovice. ÚP Branišovice nabyl účinnosti dne 23.2.2011. opatření obecné povahy textová...

Číst více