Pohořelice

Změna č. 10 ÚPNSÚ Pohořelice

30. prosince 2016

Dne 9.11.2016 byla vydána zastupitelstvem města Pohořelice změna č.10 Územního plánu sídelního útvaru Pohořelice, která nabyla účinnosti dne 29.12.2016.

Změna č. 8 ÚPNSÚ Pohořelice

24. prosince 2015

Změna č. 8 ÚPNSÚ Pohořelice nabyla účinnosti dne 23.12.2015.

ÚS Polní III. etapa - změna č.3

3. června 2015

Územní studie lokality pro rodinné domy Pohořelice - Polní III.etapa, změna č.3

Rozsudek NSS

21. ledna 2013

Rozsudek Nejvyššího správního soudu č.j. 6Ao 4/2010-88.

Změna č. 9 ÚPNSÚ Pohořelice

30. listopadu 2011

Dne 9.11.2011 schválilo a vydalo zastupitelstvo města Pohořelice usnesením č. 24/IX/11 změnu č. 9 územního plánu sídelního útvaru Pohořelice, která nabyla účinnosti dne 29.11.2011.

Změna č.4a ÚPNSÚ Pohořelice

31. prosince 2010

Zastupitelstvo města Pohořelice, vydalo dne 15.12.2010 změnu č. 4a územního plánu sídelního útvaru Pohořelice, která nabyla účinnosti dne 31.12.2010.

Změna č.6 ÚPNSÚ Pohořelice

14. července 2009

Dne 17.6.2009 schválilo a vydalo zastupitelstvo Města Pohořelice změnu č. 6 ÚPNSÚ Pohořelice, která nabyla účinnosti dne 14.7.2009

Změna č.5 ÚPNSÚ Pohořelice

1. února 2009

Dne 10.12.2008 schválilo zastupitelstvo města Pohořelice změnu č. 5 územního plánu sídelního útvaru Pohořelice. Změna nabyla účinnosti dne 3.2.2009.

Změna č.3 ÚPNSÚ Pohořelice

28. dubna 2008

Dne 10.3.2008 schválilo zastupitelstvo města Pohořelice změnu č.3 ÚPNSÚ Pohořelice a vydává ji dle ust. § 54 stavebního zákona a § 173 odst.1 správního řádu formou opatření obecné povahy. Dne 31.3.2008 nabyla účinnosti obecně závazná vyhláška vymezující závaznou část změny č.3 územního plánu sídelního útvaru Pohořelice.

Změna č.2 ÚPNSÚ Pohořelice

9. března 2006

Dne 13.2.2006 byla schválena změna č.2 ÚPNSÚ Pohořelice. Dne 1.3.2006 nabyla účinnosti obecně závazná vyhláška vymezující závaznou část změny č.2 územního plánu města Pohořelice.

Změna č.1 ÚPNSÚ Pohořelice

12. května 2000

Dne 10.4.2000 schválilo zastupitelstvo města Pohořelice změnu č.1 územního plánu sídelního útvaru Pohořelice, která nabyla účinnosti dne 12.5.2000.

ÚPNSÚ Pohořelice

22. března 1995

Dne 25.1.1995 schválilo zastupitelstvo města Pohořelice územní plán sídelního útvaru Pohořelice, ktery nabyl účinnosti dne 22.3.1995.

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Vídeňská 699 Tel.: 519 301 311
691 23 Pohořelice Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Úřední hodiny

Po: 07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00
St:  07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00

Krátké zprávy
Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

Povodňový plán Povodňový plán města Pohořelice 

http://jihomoravsky.dppcr.cz/web_584801/

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu