archiv

Realizované dotační projekty

12.10.2011

Prodloužení lhůty na doručení nabídek

Technologické centrum ORP Pohořelice – 1. až 3. část projektu CZ.1.06/2.1.00/06.06871 „Rozvoj služeb eGovernmentu v obcích“ 2. a 3. část – druhé...

Číst více

7.9.2011

Odpovědi na dotazy k zadávací dokumentaci na TC – 1

Dle §49 odst. (1) zákona c. 137/2006 Sb. zasíláme následující dotazy k zadávacím podmínkám veřejné zakázky „Technologické centrum ORP Pohořelice...

Číst více

26.8.2011

2. Výběrové řízení na technologické centrum Města Pohořelice

Město Pohořelice vypisuje výběrové řízení na dodávku technologického centra spofinancovaného z fondů EU jako veřejnou zakázku podle zákona 137/2006 Sb. V...

Číst více

15.8.2011

Nepodstatná změna zadávací dokumentace

V zadávací dokumentaci jsme zrušili v bode 5.2. následující větu : “Zadavatel bude jednotlivě hodnotit nabídky jednotlivých uchazečů bodovací metodou...

Číst více

12.8.2011

Výběrové řízení na technologické centrum Města Pohořelice

Město Pohořelice vypisuje výběrové řízení na dodávku technologického centra spofinancovaného z fondů EU jako veřejnou zakázku podle zákona 137/2006 Sb. V...

Číst více

2.3.2011

ŠKOLA BEZ HRANIC POHOŘELICE – BREZOVÁ POD BRADLOM

Projekt realizovaný za podpory Evropské unie v rámci Programu celoživotního učení, Partnerství Comenius Regio. Příjemcem dotace je město Pohořelice....

Číst více

3.1.2011

Nové dětské hřiště v Pohořelicích

V městském parku v Pohořelicích byly na podzim 2011 vybudovány nové dětské prvky. V městském parku v Pohořelicích byly na podzim letošního roku...

Číst více

29.11.2010

Vzdělávací eGon centrum Pohořelice

Město Pohořelice ukončilo den 31.10.2012 realizaci projektu z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Odkaz na informaci o projektu na stránkách...

Číst více

29.11.2010

Městský úřad Pohořelice nejlépe čerpá evropské dotace

Úředníci z Pohořelic prozatím nejlépe čerpají evropské dotace v rámci Jihomoravského kraje. Peníze jdou na informační technologie a vzdělávání. Mezi...

Číst více

29.11.2010

Personální analýza Pohořelice

Město Pohořelice v měsíci květnu 2010 ukončilo realizaci projektu Personální analýza Pohořelice, který byl spolufinancovaný z operačního programu Lidské...

Číst více

29.11.2010

PROCESNÍ A PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ POHOŘELICE

Město Pohořelice v období 1.9.2010 – 28.2.2011 realizovalo projekt z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Odkaz na informaci o projektu na...

Číst více

16.5.2010

SETKÁNÍ BEZ TLUMOČNÍKŮ – POHOŘELICE – BREZOVÁ POD BRADLOM

Město Pohořelice realizovalo v roce 2010 projekt spolufinancovaný z Evropské unie, Fondu mikroprojektů, Operační program příhraniční splupráce...

Číst více