Obecně závazné vyhlášky a nařízení města

Upozornění pro občany – OZV

11. ledna 2023

Upozorňujeme tímto občany, že právní předpisy vydávané městem Pohořelice po 01. 01. 2022 již nebudou vyvěšovány na webové stránce města, ale v souladu se zákonem č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů, ve znění pozdějších předpisů, budou vyhlašovány ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů na následujícím odkazu – vyhledávání OZV

Obecně závazná vyhláška města č. 3/2021

16. prosince 2021

Obecně závazná vyhláška města Pohořelice č. 3/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství