Orgány města

Nejvyšším orgánem města je zastupitelstvo města, jehož členové jsou voleni na funkční období 4 let. Zastupitelstvo města Pohořelice má 21 členů.

Výkonným orgánem v samostatné působnosti je rada města. Radu města Pohořelice tvoří starosta, dva místostarostové a 4 další členové zvoleni zastupitelstvem města. Ze své činnosti odpovídá zastupitelstvu města.

Plán zasedání rady a zastupitelstva města na rok 2024

Rada městaZastupitelstvo města
10.01.
31.01.
14.02.
06.03.
27.03.
10.04.
24.04.
15.05.
19.06.
26.06.
17.07.
07.08.
28.08.
11.09.
25.09.
16.10.
30.10.
13.11.
27.11.
11.12.
18.12.