Orgány města

Nejvyšším orgánem města je zastupitelstvo města, jehož členové jsou voleni na funkční období 4 let. Zastupitelstvo města Pohořelice má 21 členů.

Výkonným orgánem v samostatné působnosti je rada města. Radu města Pohořelice tvoří starosta, dva místostarostové a 4 další členové zvoleni zastupitelstvem města. Ze své činnosti odpovídá zastupitelstvu města.

Plán zasedání rady a zastupitelstva města na rok 2023

Rada městaZastupitelstvo města
11.01.
01.02.
15.02.
08.03.
29.03.
12.04.
03.05.
24.05.
28.06.28.06.
19.07.
09.08.
30.08.
13.09.
11.10.
01.11.
22.11.
13.12.
20.12.